19 Bình luận
  • black_knight

    Vẫn tâm đắc ông nào chế cái ảnh này

  • haolvht

    Mấy tay này khi nói “muốn mua” tức là đang bán, anh em cổ họ quýt xem xét chốt lời (nếu có)?

Website liên kết