34 Bình luận
  • Jennyhp

    SG học sinh đã tiêm đủ 2 mũi mà có bị sao đâu. Em nghĩ là nên xem lại khâu tổ chức

  • hungnd12

    Trường hợp ở Thanh Hóa và Bắc Giang có vấn đề ở khâu bảo quản hoặc do lô thuốc có vấn đề chứ sao sốc cả nhóm thế

Website liên kết