10 Bình luận
  • huyhoiham

    Lúc đầu tôi cũng chửi như mọi khi nhưng lướt đến cuối trang thì tôi hoàn toàn đồng cảm với khó khăn mà bạn MC trải qua. Sống nên có trái chim nhân hậu các bác ạ

Website liên kết