20 Bình luận
 • linhtinhbeng

  - Em yêu 1 người mà gia đình anh ấy ngăn cản quá thầy ạ.

  - Thế gia đình anh ấy là những ai?

  - Vợ con ảnh

 • lumiacuibap

  "Thầy" mạnh dạn phán: Con lừa được vài anh trót lọt rồi. Đến anh này thì gia đình anh í tỉnh quá nên không lừa được thôi. Giờ con thành tâm cúng vái, thầy cho lá bùa về đốt cho nó uống, rồi nó sẽ thành thánh đổ vỏ luôn.

 • tuannguyenvt

  Nằm ngữa, dạng chân ra, khô quá để thầy giải hạn cho nào🤣🤣🤣

Website liên kết