1 Bình luận
  • vn_forest

    Mùa này một số lượng lớn dân Thủ đô đang ngóng 62 tỉnh thành mang tiền cống nạp. Ông có tiền mang đi ăn chơi, một đám dân khác được hưởng. Còn mềnh lê bước trên đường Hà Nội mà đầu nặng trĩu, lòng quặn đau! Báu gì!

Website liên kết