1 Bình luận
  • 5amset

    Điều rất dễ nhận thấy đó là các Phương tiện đưa đón học sinh thường là những chiếc xe cũ nát & Được vận hành bởi các cá nhân cộng tác với Nhà trường nên rất thiếu an toàn ...

Website liên kết