1 Bình luận
  • hthhus15

    Cơ bản ông này không tiêu pha, chỉ cất tiền với đầu tư nên khi bị bắt thì thu hồi gần hết rồi!

Website liên kết