13 Bình luận
  • Vdual

    @thequietvnese Thật. nên có cơ chế qua 12h hoặc 24h mà nó không lên hot thì đừng bao giờ cho nó lên hot nữa.

Website liên kết