2 Bình luận
  • somong1

    Hết ưu đãi thuế thì họ tìm chỗ khác ngon hơn thôi.

  • VTV

    Lo gì các bác, Samsung đi thì Amkor lại vào, đất công nghiệp có tăng giá nhưng vẫn đắt khách lắm

Website liên kết