4 Bình luận
  • bi_tun

    đang đi tập thể dục mà lại đau bụng, không tìm thấy nhà vệ sinh nên tìm chỗ khuất để giải quyết vấn đề. Chưa chắc đã là hàng xóm đâu.

  • baokhanhtlc

    Thuyền ra đến biển còn chìm.. cut ra đến duyt biết dừng làm sao?

Website liên kết