22 Bình luận
  • hungskate

    Mọe bọn ngáo này. Nồi cơm sống sượng

  • kingnct

    Việt Nam giờ trên bảo dưới không nghe, luật pháp như cái chợ làng. Thông báo chỉ thị thì rối lung tung cả lên. Cái đà này không sớm thì muộn cũng loạn

Website liên kết