24 Bình luận
  • iloveyouso

    Theo e "tiền ảo" ở đây là muốn nói tới tiền điện tử, đẩy mạnh các phương thức thanh toán bằng tiền điện tử, số hóa các phương thức thanh toán hiện nay gần như vẫn bằng tiền giấy. Cái này thì nước nào chả hướng tới.

Website liên kết