15 Bình luận
  • KaZaT

    Sau một hồi suy nghĩ tôi đã quyết định không mua vàng, cũng không mua đô luôn. Vợ mới cho 200k đổ xăng vàng vàng cái gì.

  • tsonega

    @anonimus dân éo nào mà chả thế. cớ gì cứ phải VN.

Website liên kết