6 Bình luận
 • Lazy_Girl

  Chuyển về nông thôn tiêm đi. 19 nhà em mới được tiêm mũi đầu đây.

 • gcdgcd

  Mấy người tiêm sau lại may dc tiêm AZ or Pfizer cho độ tuổi từ 18

 • cuboie47

  Đa số người dân xóm e vẫn chưa dc tiêm

 • thuanpb

  Báo cáo của bộ Y như shit. Bao nhiêu lần mới có lệnh cấp hôm qua là lấy luôn số liệu đó cho vào báo cáo. Tỉnh còn huy động xe cộ, thiết bị ra lấy. Nhiều vx nó ít nhập phải để dành cho mũi 2 chứ sau lấy gì tiêm

 • hxnb

  Bọn BYT mất dậy, chưa cấp VX cho tỉnh mà cứ bảo tình không có tiêm. Người ta có vx là tiêm ngay tiêm gấp luôn đó. cái Bộ này thảo nào không muốn PTT VDD lãnh đạo. 1 lũ sâu mọt, thuốc giả, đấu thầu, giá test covid. Bọn này cần chém hết.

Website liên kết