26 Bình luận
  • ketsuda

    @minhdtb Nghe hấp diêm nhưng nhiều chi tiết mơ hồ quá, đi cả đoàn người lại còn cả mấy cán bộ nữ đi cùng rồi trong phòng karaoke đâu chỉ có 2 người mà ấy ấy được. Khi chưa sáng tỏ thì tôi nghi là 2 anh chị bồ bịch....

Website liên kết