20 Bình luận
  • black_knight

    Ơ, các bác quên là 1 ngày ở thiên đình bằng 1 năm dưới hạ giới à? Nên nước nó phát triển với xây dựng được nhiều hơn ta là đúng rồi

  • black_knight

    Anh Vượng Vin cũng dân chơi chả kém

  • haolvht

    @inlephant nhầm nhé, so về đơn giá chưa biết thằng nào chịu chơi hơn đâu? Khác ở đạo đức

Website liên kết