21 Bình luận
  • frank82

    đúng là "phóng tinh" viên! Khó thế mày cũng "phóng" được ra

  • danzz

    Một vài viết quá sức mất dạy và coi thường phụ nữ!

  • taymonkhanh

    Đù những câu chuyện thẩm du này làm hỏng hết tâm hồn thế hệ giới trẻ 🥴

Website liên kết