23 Bình luận
  • bi_tun

    @jqka_jqka Mình nói thật là NT mặc thì không nói làm gì nhưng sợ nhất vợ với bạn nào có con gái mà học theo cũng mặc như thế ra ngoài đường

  • tatchanpunk

    @bi_tun người bình thường với sự giáo dục đầy đủ của gia đình có các vàng cũng không mặc thế kia ra đường đâu, bác không phải lo

Website liên kết