8 Bình luận
  • Martine

    May thằng hack nó tử tế, chứ nó mà đổi thành: băng cướp đêm tỉnh Vĩnh Phúc thì lại vui.

Website liên kết