1 Bình luận
  • TanNg

    Các hiệp định này hiện gặp phải vấn đề là gặp phải một ông chầy bửa thì rất khó trừng phạt hay tác động, rồi chính trị hóa. Ví dụ đơn giản như TQ đang hành xử với Úc mặc dù cả hai đều trong WTO. Mỹ nó ngại tham gia các hiệp định đông thành viên quá là vì vậy, giờ nó cứ ký trực tiếp với từng ông theo cơ chế TTPP xong tùy ông mà nó oánh hay nương thì cũng linh hoạt và chủ động hơn nhiều cho cả hai bên.

Website liên kết