1 Bình luận
  • Mr_TK

    Dùng từ sai thật. Cung nghinh là cung kính đón rước 1 người-vật gì đó từ nơi khác đến. Chẳng lẽ các thầy đang ở cõi Niết bàn hay sao mà cung nghinh.

Website liên kết