1 Bình luận
  • Nhanai

    Nếu Nhà nước làm được và làm tốt thì ủng hộ thôi, còn làm không được thì nên để DN làm.

Website liên kết