12 Bình luận
  • bi_tun

    Từ trước đến nay china là thằng tráo trở, thế nên làm ăn với bọn nó không bền được đâu.

  • TanNg

    Các nước in tiền giải cứu kinh tế thị giá lên là hiệu ứng tất nhiên thôi, giá lên thì các chuỗi cung ứng chóng phục hồi lúc đó mới bình ổn được, còn đỡ hơn là phục hồi chậm xong vẫn phải lên giá vì nguồn cung không phục hồi chậm. Cái này cũng giúp cho các doanh nghiệp xuất khẩu ở VN nhanh chóng hồi phục sau đợt đóng cửa vừa xong hơn.

  • imizza

    Nhà sx TQ cũng bất đắc dĩ mới tăng giá, thị trường luôn có bàn tay vô hình điều tiết, cạnh tranh, nên nếu các yếu tố đầu vào giảm thì giá sẽ phải giảm.

Website liên kết