1 Bình luận
  • tatchanpunk

    2 đứa sinh đôi, 2 thằng bố mà không nghỉ thì ý là không cho nó có con luôn hả. Nghỉ có đúng luật không. Đúng thì cứ thế mà làm.

Website liên kết