2 Bình luận
  • haiyannotme

    sao cùng là hoạt hình mà mình chỉ xem được mấy phim hoạt hình ngày xưa nhỉ, hoạt hình bây giờ thấy nó bị thiếu thiếu gì ấy

    • KISS6789

      @haiyannotme hoạt hình xưa vẽ tay trên giấy còn giờ cũng vẽ tay nhưng là đồ hoạ máy tính, rõ ràng 3D các kiểu, thấy nét thấy đẹp hơn nhưng xem nó cứ sao sao ko quen mắt,coi ko vào 😄

Website liên kết