33 Bình luận
  • pat123

    @TMA lúc thuận ý thì sẽ là đoàn kết dân tộc, lúc ko thuận thì là bày đàn đúng là lưỡi không xương muôn đường lắt léo

Website liên kết