1 Bình luận
  • longlee666

    Xem lại cái ảnh tờ rơi gián tường Hiếu Tử trong vnexpresscos đoạn " giải ngân nhanh ttong ngày,có hoa hồng cho người giới thiệu" . Ô thế nó cho vay nặng lãi, núp bóng quán ăn à. Mấy ông biên tập , thư ký làm ăn như L

Website liên kết