3 Bình luận
  • PU69

    tiêm mũi 2 toàn dân đã.

  • kspm

    Ảo diệu vậy ta, mà em mới thấy 2 ông pfizer với moderna là tính chuyện tiêm mũi 3. Có điều ở mình tỷ lệ xài 2 loại đó đang thấp hơn nhiều các loại khác mà nhỉ.

Website liên kết