24 Bình luận
  • Sigma

    @burgyyy "sư" ở đây là nói chung đối tượng sư chứ không phải bản thân sư. Nên hiểu rằng họ thông suốt được pháp, thực hành con đường giải thoát thì cũng là quá trình dẫn dắt chúng sinh được giải thoát, chứ không phải ông ấy đang nói về chính mình.

Website liên kết