32 Bình luận
  • edisonp

    @NAD Rất nhiều câu hỏi được dư luận đặt ra: Tại sao không thấy tình trạng buôn bán nhảm nhí như thế ở những ngôi chùa thuộc các tổ chức “phi quốc doanh” như “tàn dư” của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất (miền Nam cũ) hay giáo phái Làng Mai (Bát Nhã, Lâm Đồng). Tại sao có sự trùng hợp: trong khi những ngôi chùa này đều bị nhà nước quyết triệt bỏ, thì những ngôi chùa buôn thần bán thánh linh đình đều được sự ưu ái của các quan chức cao cấp (như những gốc cây kỷ niệm, những bức hình chụp đã thừa sức tố cáo) và cũng “tiên phong” trong việc biến các lãnh tụ chính trị thành “Phật” để thờ cúng trong chùa? 

  • KISS6789

    Thầy là người lúc nào cũng khiêm nhường, giản dị, là tấm gương sáng trước nay với người xuất gia lẫn tại gia tu hành.con niệm Phật hồi hướng Thầy sớm thành nguyện vãng sanh về tịnh độ của Đức Phật A Di Đà _()_

  • hachi

    @nad @edisonp báo quốc doanh (kiemsat.vn) mà dám viết câu này là cũng dũng cảm đấy.

Website liên kết