1 Bình luận
  • haolvht

    Cái này hợp lý, các nước phát triển hơn đã làm như vậy từ lâu? Đừng lợi dụng rồi ban hành tùm lum giấy tờ, chứng chỉ hành dân thêm là được. Nên đào tạo kỹ năng và đạo đức nghề môi giới bđs.

Website liên kết