6 Bình luận
 • KISS6789

  Khều rủ đi mát xa đấy 😈

  em chạy xe mà thằng xe sau nó bật pha chiếu chói mắt là mình đi chậm lại nhường cho nó đi đằng trước. Sau khi sống đẹp nhường nhịn rồi thì em cứ theo đằng sau bật pha, nó chuyển làn nào là mình chuyển theo

 • KISS6789

  Khều rủ đi mát xa đấy 😈

  em chạy xe mà thằng xe sau nó bật pha chiếu chói mắt là mình đi chậm lại nhường cho nó đi đằng trước. Sau khi sống đẹp nhường nhịn rồi thì em cứ theo đằng sau bật pha, nó chuyển làn nào là mình chuyển theo

 • tamphuc1501

  chèn ko cho lên hay sao mà xe đen nó nhảy như động đực thế nhỉ?

 • vinhc5

  Báo công an, ai sai phạt thật nặng cho chừa, nhiều ông đi đường rất máu chó

 • fire_light

  vụ này lâu rồi ccác bác, lexus va quêt rồi bỏ chạy, vin theo về tận hầm , sau hòa giải thì phải, không thấy có thông tin thêm

 • taitanphat

  rồi giải quyết sao với mấy thành phần này rồi

Website liên kết