1 Bình luận
  • haiyannotme

    nhớ ngày trước học vật lý có ví dụ hành quân đi qua cầu thì không được đi đều bước

Website liên kết