1 Bình luận
  • phukatana

    Trong cơ thể bất kỳ sinh vật nào đều diễn ra quá trình trao đổi chất, không có sự  trao đổi chất thì sự sống không tồn tại. Đó là tập hợp các quy luật của rất nhiều các phản ứng hóa học khác nhau, chúng liên quan mật thiết, tác động qua lại. 

Website liên kết