4 Bình luận
  • TanNg

    Xem kết quả thử nghiệm thế nào đã các ông

  • joebiden2020

    Thanh Hóa đang có ổ dịch Bỉm Sơn. Hôm nay cả nước vẫn hơn 3000 ca. Hơn lúc nào hết, rất cần chủ động vaccine

  • D4rkSoul

    Có một điều không thay đổi từ trước khi có dịch và sau khi qua đỉnh dịch, đó chính là mức độ văn của các bác. Từ “chống dịch như chống giặc” thì nay chắc thành “sống chung với giặc”

Website liên kết