1 Bình luận
  • Pham_Van_Le

    toàn mấy con mua giải để đi bán dăm hahaha, ĐM mà đéo hiểu sao có thể bỏ ra hàng trăm triệu để chơi mấy con này, trong khi với số tiền đó ra kiếm con bé 18-20 nào ngon ngon mà dùng chán chê

Website liên kết