13 Bình luận
  • Tera

    Xếp Phúc không phải dân kỹ thuật rồi.

    Lò xo mà nén quá đà thuật ngữ ngành nó gọi là kim loại bị " Mỏi " nhẹ thì không trở về hình dạng ban đầu lực đẩy bị kém đi, nếu nặng thì gãy luôn đó

Website liên kết