15 Bình luận
 • haolvht

  (.)(.) dấu ngoặc đơn và dấu chấm trong trường hợp này được sử dụng tài tình tới mức không cần thêm 1 chữ cái nào người đọc cũng thấy sự bế tắc của xã hội đương thời. Thậm chí không cần 1 hình ảnh minh hoạ nào từ Passion cũng khiến người xem cảm thấy bức bí. 4 ngoặc đơn như tạo thành 2 phòng giam, cầm tù, tách biệt 2 dấu chấm. Nhìn vào đây, ta chỉ muốn cào xé, bóp nát cái nhà tù ngoặc kép để dấu chấm được tự do, được nâng đỡ, được kích thích để trưởng thành hơn… Đây chính là khát khao được tự do, công bằng và cống hiến của thế hệ trẻ qua các thời kỳ lịch sử. Quá khứ cũng vậy, hiện nay đang vậy, tương lai cũng sẽ vậy, khát khao bóp nát ngoặc đơn để mơn trớn dấu chấm sẽ như những con sóng dập dồn lên bờ cát mãi không ngừng…

 • trung__123

  Hồi xưa làm văn cũng chém gió ghê lắm mà điểm từ 4,5 - 6,5 thôi

 • haolvht

  (.)(.) dấu ngoặc đơn và dấu chấm trong trường hợp này được sử dụng tài tình tới mức không cần thêm 1 chữ cái nào người đọc cũng thấy sự bế tắc của xã hội đương thời. Thậm chí không cần 1 hình ảnh minh hoạ nào từ Passion cũng khiến người xem cảm thấy bức bí. 4 ngoặc đơn như tạo thành 2 phòng giam, cầm tù, tách biệt 2 dấu chấm. Nhìn vào đây, ta chỉ muốn cào xé, bóp nát cái nhà tù ngoặc kép để dấu chấm được tự do, được nâng đỡ, được kích thích để trưởng thành hơn… Đây chính là khát khao được tự do, công bằng và cống hiến của thế hệ trẻ qua các thời kỳ lịch sử. Quá khứ cũng vậy, hiện nay đang vậy, tương lai cũng sẽ vậy, khát khao bóp nát ngoặc đơn để mơn trớn dấu chấm sẽ như những con sóng dập dồn lên bờ cát mãi không ngừng…

 • soskhanh

  Công nhận ( ! )

 • danglm

  Văn giỏi thì tán gái giỏi phải biết

 • ktv

  Chưa bao giờ được điểm 6 môn văn

 • wintery

  dấu này thì sao ./.

 • pukeko

  Bài thơ bốn câu mà phân tích 5 trang thì là do so sánh bài 4 câu với một tá các bài 4 câu, 7 câu khác - HSG văn nghiêm túc cho biết 🤓

 • vn_forest

  Nếu chỉ cần thêm dấu chấm (.) có ngay 16+, thêm dấu chấm than (!) sẽ cho ra đảo hoặc bị chỉ trích vì hành vi đồi trụy. Sao chỉ có thêm 0,00% khung hình mà lắm rắc rối đến con người.

Website liên kết