2 Bình luận
  • haolvht

    Trên sàn, TTF mai lại bốc?

  • vuithoidungvuiqua
    Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021 và 5 năm 2021-2025; cách làm rất bài bản, hợp lý, khoa học, như nhiều lần tôi đã nói: "Nhất hô bá ứng," "tiền hô hậu ủng," "trên dưới đồng lòng" và "dọc ngang thông suốt."
Website liên kết