1 Bình luận
  • mrtusedo

    và có lẽ chỉ là bồi thường + xin lỗi.

    dân mà thiếu sót là được đưa vào các khung ngay

Website liên kết