6 Bình luận
  • KISS6789

    Không tiền vẫn có được tình nghĩa nhưng có tiền sẽ lấy được nhiều hơn. Theo ngoại cảnh thì vật chất quyết định ý thức.

  • TMA

    Không xem video nhưng ngoài đời tôi cho mượn tiền không lãi thì bạn bè chơi, ngưng cho mượn là họ rủa "đồ có tiền mà ích kỷ, sớm muộn cũng phá sản"

  • atcm

    Tiền bạc và tình nghĩa tốt nhất là nên tách bạch, đừng dính với nhau, nếu được như vậy thì dễ bảo toàn cả hai

Website liên kết