31 Bình luận
  • chu_phinh

    Đúng là hồng phúc của dân tộc. Dễ gì chứng kiến được một thời đại huy hoàng như thế này

Website liên kết