32 Bình luận
  • hungltmed

    Thôi đừng chửi, lối chơi china kém nhưng cá nhấn nó vẫn có tố chất và cả thể hình, ra sân chơi lớn đen đủi hay sai số sẽ xảy ra nhiều hơn. Hoàng Đức thực sự phát triển vượt bậc

Website liên kết