9 Bình luận
 • bazota

  Ngon thật. Ko biết các bác sao chứ em ghét con mẹ này lắm. Sắc với chả Sóc!

 • NguyenNgocLong

  Nội dung bài hay mà các bác không bình luận cứ bỏ bóng đá người


  Vụ này hiểu nôm na là sắc lập dự án nước xong bán cổ phần. Vừa có tiền vừa được tiếng. Bên kia cũng không ngu, thòng thêm điều khoản tao OK mua nhưng mày phải cam kết tới ngày x tháng y mở rộng công suất (như đã hứa, theo plan). Sắc nhà ta khi ấy chắc rất tự tin vào các anh 2 anh 3 nên OK hết.


  Sau đó dự án này bị đánh cho tan nát. Anh 2 anh 3 thì ngã ngựa, thế là không nâng công suất (đúng hạn) như cam kết được. Kết quả là đối tác đòi trả lại tiền (ép mua lại cổ phần như cam kết).

 • bazota

  Ngon thật. Ko biết các bác sao chứ em ghét con mẹ này lắm. Sắc với chả Sóc!

 • NguyenNgocLong

  Nội dung bài hay mà các bác không bình luận cứ bỏ bóng đá người


  Vụ này hiểu nôm na là sắc lập dự án nước xong bán cổ phần. Vừa có tiền vừa được tiếng. Bên kia cũng không ngu, thòng thêm điều khoản tao OK mua nhưng mày phải cam kết tới ngày x tháng y mở rộng công suất (như đã hứa, theo plan). Sắc nhà ta khi ấy chắc rất tự tin vào các anh 2 anh 3 nên OK hết.


  Sau đó dự án này bị đánh cho tan nát. Anh 2 anh 3 thì ngã ngựa, thế là không nâng công suất (đúng hạn) như cam kết được. Kết quả là đối tác đòi trả lại tiền (ép mua lại cổ phần như cam kết).

 • Sigma

  Gớm, nghe Tòa trọng tài sang mồm thế. Làm ếu gì có cái khái niệm Tòa trọng tài. Trọng tài kinh tế là hình thức giải quyết tranh chấp kinh tế bên ngoài tòa án, phán quyết không có giá trị ràng buộc mà chỉ là một bên trung gian để phân định. Bản chất nó khác hẳn với Tòa án là cơ chế mà phán quyết có hiệu lực buộc phải được thực thi. Trọng tài phán quyết xong, hai bên vẫn không thấy thỏa mãn thì có thể tiếp tục lôi nhau ra tòa làm việc tiếp.

Website liên kết