4 Bình luận
  • TKM

     Thuyết âm mưu: chuỗi TG muốn cắt giảm 20-30% số cửa hàng, nên làm cái thông báo như này, nhà nào ko đồng ý thì thanh toán tiền và đóng cửa hàng chỗ đó, các chỗ khác tiếp tục kinh doanh với chi phí thấp hơn 😃👍

Website liên kết