36 Bình luận
 • wind0312

  1. Bắt cá hai tay

  2. Ăn cháo đá bát

  3. Anh em như thể tay chân

  4. Ba mặt một lời

  5. Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm

  6. Môi hở răng lạnh

  7. Giấy trắng mực đen

  8. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ

  9. Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ

  10. Mèo mả gà đồng

  11. Nước đến chân mới nhảy

  12. Nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà

  13. Nước đổ lá khoai

  14. Đàn gảy tai trâu

  15. Đổi trắng thay đen

  16. Ăn cơm trước kẻng

  17. Lên voi xuống chó

  18. Vẽ đường cho hươu chạy

  19. Con hát mẹ khen hay

  20. Thất bại là mẹ thành công

  21. Tiền nào của nấy

  22. Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò

 • hiall

  Ăn cháo đá bát.

  Anh em nhu thể tay chân.

  Môi hở răng lạnh.

  Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ.

  Nước đến chân mới nhảy.

  Đàn gảy tai trâu.

  Đổi trắng thay đen.

  Lên voi xuống chó

  Vẽ đường cho hươu chạy.

  Con hát mẹ khen hay.

 • jqka_jqka

  cũng hach não đấy!

 • atcm

  "Bắt cá 2 tay" đâu phải ca dao tục ngữ nhỉ

 • mikeynguyen

  Thực sự có mấy câu không nghĩ ra được là gì.

  1. Bắt cá hai tay

  2. Ăn cháo đá bát

  3. Anh em như thể tay chân

  4.

  5. Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm

  6. Môi hở răng lạnh

  7.

  8. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ

  9. Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ

  10. Mèo mả gà đồng

  11. Nước đến chân mới nhảy

  12. Nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà

  13. Nước đổ lá khoai

  14. Đàn gảy tai trâu

  15. Đổi trắng thay đen

  16.

  17. Lên voi xuống chó

  18. Vẽ đường cho hươu chạy

  19. Con hát mẹ khen hay

  20.

  21. Tiền hỏi nhẫn than

  22. Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò

 • huongtruong

  Bắt cá hai tay

  mèo mả gà đồng

  một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ

  cười người hôm trước hôm sau người cười (không rõ đúng không?)

  nuôi ong tay áo nuôi cáo trong nhà

  nước đổ lá khoai

  nhà sạch thì mát bát sạch ngon cơm

  tạm vậy, nghĩ được thêm sửa sau

  hack não thật

 • cdcmclgt

  1. Bắt cá hai tay

  2. Ăn cháo đá bát

  3. Anh em như thể tay chân

  4. Ba mặt một lời

  5. Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm

  6. Môi hở răng lạnh

  7. Giấy trắng mực đen

  8. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ

  9. Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ

  10. Mèo mả gà đồng

  11. Nước đến chân mới nhảy

  12. Nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà

  13.

  14. Đàn gảy tai trâu

  15. Đổi trắng thay đen

  16.

  17. Lên voi xuống chó

  18. Vẽ đường cho hươu chạy

  19. Con hát mẹ khen hay

  20.

  21.

  22.Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò

 • guardblack

  16. Mẹ tròn con vuông ???

 • wind0312

  1. Bắt cá hai tay

  2. Ăn cháo đá bát

  3. Anh em như thể tay chân

  4. Ba mặt một lời

  5. Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm

  6. Môi hở răng lạnh

  7. Giấy trắng mực đen

  8. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ

  9. Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ

  10. Mèo mả gà đồng

  11. Nước đến chân mới nhảy

  12. Nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà

  13. Nước đổ lá khoai

  14. Đàn gảy tai trâu

  15. Đổi trắng thay đen

  16. Ăn cơm trước kẻng

  17. Lên voi xuống chó

  18. Vẽ đường cho hươu chạy

  19. Con hát mẹ khen hay

  20. Thất bại là mẹ thành công

  21. Tiền nào của nấy

  22. Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò

  • Mduc

   @wind0312 bác này có vẻ chuẩn nhất

  • madeinvietnam

   @Mduc câu 3: Mồm miệng đỡ chân tay, câu 20, 21 đang phân tích, 21 liên quan đến tiền ăn hỏi thì phải, câu 20 dấu mũi tên qua bên trái, nên cũng cần xem xét

  • wind0312

   @madeinvietnam Câu 3 thấy giống anh em hơn bác ơi

  • madeinvietnam

   @wind0312 thấy câu các cụ là: Anh em như thể tay chân, ở đây cái chân lại ở trước, còn đồng ý là 2 cái icon đầu thì giống anh em hơn, còn mồm miệng thì thấy thằng em lại có nhấn mạnh cái ti ở miệng nên ko biết ý đồ của ông ad là ông sai chính tả hay ông nhấn mạnh vào cái ti đó

 • tuantp

  21. Tiền nào của ấy??

 • tuantp

  20. Lấy chồng xa xứ khó mong ngày về.

 • c_ong86

  16. Suy bụng ta, ra bụng người

 • Mduc

  1. Bắt cá hai tay

  2. Ăn cháo đá bát

  3. Anh em như thể tay chân

  4. Ba mặt một lời

  5. Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm

  6. Môi hở răng lạnh

  7. Giấy trắng mực đen

  8. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ

  9. Một nụ cười bằng mười than thuốc bổ

  10. Mèo mả gà đồng

  11. Nước đến chân mới nhảy

  12. Nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong chuồng

  13. Nước đổ lá khoai (hoặc lá môn).

  14. Đàn gảy tai trâu.

  15. Đổi trắng thay đen

  16. Ăn cơm trước kẻng

  17. Lên voi xuống chó.

  18. Vẽ đường cho hươu chạy

  19. Con hát mẹ khen (hay)

  20.

  21.

  22. Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò

 • cocoxinhxan

  20. Sai thì sửa chửa thì đẻ

Website liên kết