1 Bình luận
  • 1caiten

    Có một cách để các mxh giảm toxic đấy là bắt người dùng KYC.

    Nhưng chắc chắn không bọn mxh nào dám làm thế.

Website liên kết