19 Bình luận
  • quaiquy

    Bỏ mẹ, gặp tay theo "đạo" đức chúa trời à

    Ứng viên độc lập Heo Kyung-young gây chú ý trong lần thứ ba tranh cử Tổng thống Hàn Quốc khi tuyên bố có thể chữa bệnh bằng cách truyền năng lượng hay bay lên khỏi mặt đất nhờ sức mạnh của suy nghĩ.
Website liên kết