2 Bình luận
  • dangquang1020

    Nay mới coi clip thì thấy xe con phóng như 1 cơn gió, ra đi cũng ko oan.

    • bi_tun

      @dangquang1020 phóng với tốc độ ban thờ thế mà vẫn có một chú lành lặn mà vác điện thoại gọi cho người nhà đến thì đúng là cao số bác nhỉ

Website liên kết