1 Bình luận
  • ngokhanh

    Cái gì tốt thì nên công nhận sớm. Nga ngố vẫn là một cường quốc khoa học kỹ thuật.

Website liên kết